O klubu

Kontaktni podatki

Triatlon klub 3km
Koroška cesta 33
2000 Maribor

e-pošta: info@3km.si
m: 031.332289

trr: SI56 6100 0000 9596 169
DŠ: 62071033

Kako postanem član?

Član triatlon kluba 3km lahko postane vsaka oseba, ki izkaže željo po pristopu k našemu klubu.
Osebe starejše od 15 let izpolnijo pristopno izjavo in jo podpisano pošljejo na elektronski naslov info@3km.si ali jo osebno predajo kateremu od članov upravnega odbora.
Osebe mlajše od 15 let potrebujejo soglasje starša ali skrbnika (podpis na pristopni izjavi).
Pogoj za članstvo je tudi plačana letna članarina, ki znaša na leto 30,00 EUR.

Dokumenti:

Statut
Pristopna izjava

Zgodovina

Triatlon klub 3km je bil ustanovljen 19.12.2014 v Mariboru. Ustanovitelje kluba, Milana Kabaja, Roberta Vehovca, Andreasa Kocbeka, Pijo Vrezner in Robert Gostinčarja je vodila ideja, da je v Mariboru dovolj prostora za nov triatlonski klub, ki bo nudil široko zasatvljeno rekreativno vadbo za vse generacije in skušal triatlonski šport približati ljudem. Ne glede na dejstvo, da je bil klub nova organzirana triatlonska skupina v Mariboru, imajo njegovi člani in ustanovitelji za seboj kar nekaj kilometrov. Mnogi so prenesli v nov klub tudi izkušnje iz Triatlon kluba Maribor. Danes je Triatlon klub 3KM ponudnik redne in vsem dostopne triatlonske vadbe, poplnopraven član Triatlonske Zveze Slovenije, član Športne Zveze Maribor in je sofinanciran s strani MOM. Klub tvori 40 članov , ima 30 tekmovalnih licenc in prispeva k organizaciji triatlonskih prireditev v državi.

Upravni odbor

Predsednik:
Robert Gostinčar

Podpredsednik:
Robert Vehovec

Člani upravnega odbora:
Milan Kabaj
Andreas Kocbek
Sašo Meden